Rådgiver-
skrivelse

Sommerhus

Her ses eksempel på rådgiverskrivelsen til ejendomsmægleren, når der er tale om køb af villa eller sommerhus. Dette er ikke en udtømmende liste, men alene forslag – sæt altid sagens specifikke forbehold ind. Husk altid tidsfrist og konsekvens, når der tages forbehold.

Download word dokument til rådgiverskrivelse villa/sommerhus nedenfor

MØDEREFERAT

Sommerhus

Her ses eksempel på mødereferatet til kunden, når der er tale om køb af villa eller sommerhus. Dette er ikke en udtømmende liste, men alene forslag – sæt derfor gerne dine egne punkter ind. Husk at dette referat er en ansvarsfraskrivelse for dig som rådgiver, så husk at pointere alle negative ting. For nemheds skyld, er der lavet skrivelse til både en og to købere

Download word dokument til mødereferat villa/sommerhus (du) nedenfor
Download word dokument til mødereferat villa/sommerhus (I) nedenfor

TJEKLISTE & SAGSGANG

Sommerhus

Her ses eksempel på sagsgang, når der er tale om køb af villa eller sommerhus. Der vil formentlig være forskel på sagsgangen alt efter, om det er køberberigtigelse eller sælgerberigtigelse. Der er nedenfor lavet udkast til begge dele. Såfremt du selv forestår berigtigelsen, kan du evt. se andre skabeloner under punktet ”Skøder og refusionsopgørelser”.

Der er tillige indsat link til tjekliste vedr. dokumenter. Vær opmærksom på, at der ikke er tale om en udtømmende liste – der kan være dokumenter, som er relevante at efterspørge ved gennemgangen f.eks. referat fra ekstraordinære generalforsamlinger i grundejerforeningen, fakturaer for udført vedligeholdelse, liste over medfølgende indbo og lign.

Download word dokument til tjekliste køberberigtigelse
Download word dokument til tjekliste sælgerberigtigelse
Download word dokument til tjekliste villa/sommerhus

Køb adgang til alle dokumenter på siden

Ved et medlemskab til Aforma Plus, får du adgang til formularer til brug for køberrådgivning. Formularerne på hjemmesiden vil løbende blive ændret og opdateret, så de stemmer overens med gældende regler og lovgivning. Det er derfor en god idé, at holde sig ajour på aformaplus.dk

AFORMA

Aforma giver dig adgang til en række værktøjer, som er udviklet efter flere års erfaring til brug for køberrådgivning. Ordet Aforma kommer fra det latinske udtryk Froma, der er et udtryk for formularer.

© 2020 Aforma


Projektbolig
Ideel Anpart
Diverse