Rådgiverskrivelse

Villa

Her ses eksempel på rådgiverskrivelsen til ejendomsmægleren, når der er tale om køb af villa.

Dette er ikke en udtømmende liste, men alene forslag – sæt altid sagens specifikke forbehold ind.
Husk altid tidsfrist og konsekvens, når der tages forbehold.

MØDEREFERAT

Villa

Her ses eksempel på mødereferatet til kunden, når der er tale om køb af villa. Dette er ikke en udtømmende liste, men alene forslag – sæt derfor gerne dine egne punkter ind. Husk at dette referat er en ansvarsfraskrivelse for dig som rådgiver, hvorfor det er vigtigt at pointere alle negative ting. For nemheds skyld, er der lavet skrivelse til både en og to købere.

Mødereferat villa (du)

Mødereferat villa (I)

TJEKLISTE & SAGSGANG

Villa

Her ses eksempel på sagsgang, når der er tale om køb af villa. Der vil formentlig være forskel på sagsgangen alt efter, om det er køberberigtigelse eller sælgerberigtigelse. Der er nedenfor lavet udkast til begge dele. Såfremt du selv forestår berigtigelsen, kan du evt. se andre formularer under Diverse -> ”Skøder og refusionsopgørelser”.

Der er tillige indsat link til tjekliste vedr. dokumenter. Vær opmærksom på, at der ikke er tale om en udtømmende liste – der kan være dokumenter, som er relevante at efterspørge ved gennemgangen f.eks. referat fra ekstraordinære generalforsamlinger i grundejerforeningen, fakturaer for udført vedligeholdelse, liste over medfølgende indbo og lign.

Tjekliste køberberigtigelse

Tjekliste sælgerberigtigelse

Tjekliste villa

Køb adgang til alle dokumenter på siden

Ved et medlemskab til Aforma Plus, får du adgang til formularer til brug for køberrådgivning. Formularerne på hjemmesiden vil løbende blive ændret og opdateret, så de stemmer overens med gældende regler og lovgivning. Det er derfor en god idé, at holde sig ajour på aformaplus.dk

AFORMA PLUS

Aforma Plus giver dig adgang til en række værktøjer, som er udviklet efter flere års erfaring til brug for køberrådgivning. Ordet Aforma kommer fra det latinske udtryk Forma, der er et udtryk for formularer.

© COPYRIGHT 2021 - AFORMA PLUS


info@aforma.dk
CVR: 41939133

AFORMA PLUS

Aforma Plus giver dig adgang til en række værktøjer, som er udviklet efter flere års erfaring til brug for køberrådgivning. Ordet Aforma kommer fra det latinske udtryk Forma, der er et udtryk for formularer.

© COPYRIGHT 2021 - AFORMA PLUS


info@aforma.dk
CVR: 41939133